TEL: 06 14 234 345 | Contact formulier | Brochure aanvraag

Het bedrijf

Ivonne Wouda

Impressie Verlokking

Een grote passie voor het trainersvak en het geloof in het menselijke potentieel vormen voor mij elke dag de leidraad van Verlokking Trainingen. De naam Verlokking staat voor ‘verleiding’, met de overtuiging dat er naast een concreet doel, je uitgedaagd en verleidt moet worden in het leerproces.

Een leerproces met een verrassende aanpak, continue geboeid blijven, theorie omzetten in praktijkopdrachten, zorg dragen voor een optimaal leerrendement! Niet alleen kennis en vaardigheden aanleren, maar ook daadwerkelijk deelnemers helpen bij het vergroten van hun eigen vermogen en eigen waarde.

Dat zijn de uitgangspunten waar ik met Verlokking Trainingen naar streef.

Yvonne Wouda
Verlokking, is de plek voor de detailhandel, scholen en professionals, die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. Speerpunten: communicatie/ verkoop/ winkelpresentatie

IMPRESSIE VERLOKKING

INCOMPANY OPLEIDINGEN

Verlokking heeft een samenwerkingsverband met bedrijven & opleidingsinstituten waardoor opleidingen en complete leergangen binnen een organisatie uitgevoerd kunnen worden.

Deze opleidingen vinden plaats als Beroeps Begeleidende Leerweg trajecten (kortweg BBL-trajecten) en zijn gebaseerd op het werkend leren-principe. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt in de eigen werkomgeving. Werken en leren kunnen dus uitstekend gecombineerd worden. Deze aanpak biedt diverse voordelen: werknemers bemachtigen een diploma, zijn loyaler aan hun organisatie en beheersen de relevante vaardigheden.

Opleidingen op niveau 2 (basisberoepsopleiding), niveau 3 (vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderniveau). Deze opleidingen kunnen enkel incompany uitgevoerd worden.
Verlokking is actief bij imcompany opleidingen & trainingen in samenwerking met het OVD opleidingen. Impressie lopende BBL-trajecten

Bedrijfstrainingen

Verlokking verzorgt trainingen in een bewust gecreëerde leeromgeving waarin de deelnemers worden geconfronteerd met een bepaalde (nieuwe) situatie. Deze situatie toont zoveel mogelijk gelijkenissen met de werkelijke situatie. Het oefenen, experimenteren en leren in een bijna reële werksituatie werkt motiverend en zorgt voor een optimale transfer van het geleerde naar de dagelijkse praktijk.

Verlokking nodigt uw bedrijf uit om samen te werken aan een project waarin uw bedrijf fungeert voor de ideale praktijksimulatie met een van de volgende doelstellingen:

Als opleidingsmethode (oefenen van nieuwe vaardigheden in een veilige oefensituatie
Met het oog op implementeren en collectief leren
Om met werkwijzen en procedures te experimenteren
Als testsituatie.

Voorbeelden van projecten kunnen zijn:

Winkelpresentaties waarin de deelnemers uw winkel inrichten aan de hand van uw winkelformule | huisstijl| volgens de nieuwe trends & stijlen.
Verkopen | Presenteren, de deelnemers zullen uw product bij de consument onder de aandacht brengen.
Communicatie, verzorgen van workshops op een beurs ter bevordering van naamsbekendheid of opdoen van productkennis.

Onderwijstrainingen

De studievoortgang van studenten wordt aanzienlijk vergroot door hun een wijde blik te geven in het bedrijfsleven. Bent u op zoek naar extra menskracht voor uw organisatie, beurs of relatiedag? Er zijn verschillende mogelijkheden om studenten op projectbasis binnen uw organisatie in te zetten inruil voor studiepunten of vergoeding.

Op basis van de kennis en vaardigheden waarover de student beschikt worden de werkzaamheden bepaald. Verlokking bemiddelt met veel enthousiasme tussen het MBO onderwijs & het bedrijfsleven. Informeer gerust naar de mogelijkheden: CONTACT FORMULIER